Σύγχρονες Σταυλικές Εγκαταστάσεις

Οι σύγχρονες σταυλικές εγκαταστάσεις μας έχουν δυναμικότητα 1100 θέσεων. Η μονάδα είναι τύπου πάχυνσης ελεύθερου σταυλισμού. Στο αγρόκτημά μας τα νεαρά εκτρεφόμενα μοσχάρια είναι κρεοπαραγωγικής κατεύθυνσης, διαφόρων φυλών όπως LIMOUSINE (ΛΙΜΟΥΖΙΝ), CHAROLAISE (ΣΙΑΡΟΛΑΙΖ), SIMMENTAL (ΣΙΜΜΕΝΤΑΛ), BLONDE D΄AQUITAINE (ΜΠΛΟΝΤ ΝΤΕ ΑΚΙΤΑΙΝ), AUBRAC (ΟΜΠΡΑΚ) BELGIAN BLUE (ΜΠΛΟΥ ΒΕΛΓΙΟΥ) και διασταύρωση αυτών.
Στο διάστημα παραμονής στη μονάδα μας τα μικρά μοσχάρια εκτρέφονται με φυσικές τροφές.

Η τοποθεσία


Θα μας βρείτε στην Αγία Μαρίνα

Αγία Μαρίνα, Βέροια, Ημαθία
Τηλ. +30 23310 51909
Web: www.agroktimavougiouka.gr

Οι Εγκαταστάσεις Σταυλισμού

egk1011

ab1

ab3

ab4