Περιγραφή

Η φυλή δημιουργήθηκε μετά το ΄Β Παγκόσμιο πόλεμο στη Ν.Δ. Γαλλία. Αρχικά διασταυρώθηκε με τη φυλή Σιόρτχορν, μετά με την Σιαρολαίζ και τελος με τη Limousin. Λόγω της υψηλής αυξητικής ικανότητας σε συνδιασμό με την ανθεκτικότητα και την πολύ καλή ποιότητα του σφαγίου, θεωρείτε σήμερα από πολλούς η καλύτερη κρεατοπαραγωγική φυλή.

Η φυλή Blonde D’ Aquitaine δίνει άριστα σφάγεια μόσχων έχοντας λευκό κρέας και γι αυτό το λόγο η προς πάχυνση μόσχοι είναι περιζήτητοι και επιτυγχάνουν 10% στο ελάχιστο υψηλότερη τιμή διάθεσης σε σύγκριση με τις υπόλοιπες κρεατοπαραγωγικές φυλές.

Απόδοση Σφαγίου %