Περιγραφή

Η φυλή Limousin δημιουργήθηκε στο νοτιοδυτικό τμήμα των κεντρικών όρων της Γαλλίας. Συγκριτικά με τη φυλή Σιαρολαίζ είναι πιο μικρόσωμη και τα άκρα κατα πολύ λεπτότερα.
Η φυλή Λιμουζίν είναι ανθεκτική ως προς τις δυσμενείς καιρικές συνθήκες και τις περιόρδους μειωμένης διατροφής. Είναι ελαφροκόκκαλη και γι αυτό επιτυγχάνει υψηλότερες αποδόσεις σφαγίου έναντι των άλλων φυλών.

Απόδοση Σφαγίου 63%