Περιγραφή

Έλαβε το όνομα της από την κοιλάδα του Simme, του καντονιού τη Βέρνης της Ελβετίας.

Απο τον Μεσαίωνα οι ελβετοί εκτροφείς εξήγαγαν βοοειδή προς τις γειτονικές χώρες. Στη Γαλλία αντιπροσωπεύουν το 10.7% του βόειου πληθυσμού, στην Ελβετία το 49%, στη Γερμανία το 31%, στην Τσεχία & Σλοβακία το 60% στην Πολωνία το 6%, στη Ρωσσία το 61%, στη Ρουμανία το 43.7%, στην Ουγγαρία το 75% και στη Σερβία το 50%.

Η Σίμμενταλ είναι μεγαλόσωμη φυλή. Οι διαφορές στη σωματική ανάπτυξη από χώρα σε χώρα, οφείλεται στην διαφορετική εκτροφή. Η φυλή Σίμμενταλ δίνει πολύ καλά σφάγια του τύπου ταυρίδια ηλικίας 18-24 μηνών, αλλά τα σφάγια είναι περισσότερο χονδρόινα έναντι εκείνων των Σιαρολαίζ και Λιμουζίν.

Απόδοση Σφαγίου 55%